LīgoLīgo ticējumi

Top 15 Līgo svētku ticējumi

Skaistums

 • Lai iegūtu skaistumu, tad Jāņu rītā ir jāmazgājas rasā.
 • Ja meitas mazgājas kviešu rasā, tad viņām ir baltas sejas.
 • Ja grib, lai gari mati aug, tad Jāņu naktī pusnaktī vajag iet kur apīņi aug un sukāt galvu.

Labība un raža

 • Ja Jāņu nakti guļ, tad lini sakrīt veldrē.
 • Jāņu nakti vajag aplīgot visu labību, tad labi aug.
 • Ja nopin vārpu vainagu, tad ir laba raža.
 • Jāņu naktī vajag kailam apskriet labības laukus, tad labi aug.
 • Ja dzeguze pēc Jāņiem kūko, tad sagaidāma slikta raža.
 • Ja Jāņos līgo, aug gari lini.
 • Jāņa dienā jālīgo, lai usnes neaugtu tīrumā.
 • Ja Jāņa dienā saimnieks neiztaisa alu, tad viņam šinī rudenī nepadosies mieži.
 • Jāņa vakarā tīrumos jāsprauž meijas. Tad aug kupla labība.
 • Jāņu naktī saimniekam un saimniecei jāapstaigā lauki, lai labība nenolīkst.
 • Jāņa vakarā jāstaigā pa pupu lauku un jāsukā mati, jo tad aug garas pupas.
 • Rāceņi jāsēj tai dienā priekš Jāņa dienas, tad viņi labi aug.
 • Ja pa Jāņiem lietus līst, tad labs siena laiks.
 • Ja Jāņu naktī govis mauj, tad būs nākošgad gara zāle.

Lopi un ražīgums

 • Ja Jāņos govis aplīgo, tad ir labs sviests.
 • Ja Līgo vakarā vij govīm vainagus, tad tām ir dzeltens krējums.
 • Jāņu nakti nedrīkst zirgus vest pieguļā, tad vilki tos nekož.
 • Jāņu nakti nedrīkst kurināt pirti, lai zirgi nesvīstu.
 • Jāņu vakarā uz ganībām jāiet līgot un siera ēst, lai govīm svētība pieliptu.
 • Ja Jāņa dienā saimniece nesien sieru, tad viņas govis piemeklēs kāda slimība.
 • Ja priekš Jāņiem neplūc zāli ar rokām, tad govīm zūdot piens.
 • Jāņa māti apveltī ar raibiem puķu vainagiem, lai telītes būtu raibas kā puķes.
 • Pa Jāņu nakti govis jātur mājā kūtī un jāsargā, lai tām raganas nekaitētu.
 • Jāņa rītā nevajag slaukt govis, tad pēc tam ir trekns piens.
 • Ja govīm dod Jāņu vaiņagu zāles, tad viņas dod vairāk un treknāku pienu.
 • Jāņu naktī vajag dzīt ganos aitas, tad būs balta vilna.
 • Jāņu nakti zirgus nevar laist pieguļā, tad tie ātri gurst.

Veselība

 • Ja Jāņa dienā sasien tīrumā rudzus, tad pļāvēju vai tās maizes ēdēju lauza sāpes.
 • Visas zāles, kas plūktas Jāņa vakarā, der ārstēšanai.
 • Jāņu vakarā salasītas lauka zāles der visu gadu visām lopu un cilvēku slimībām.
 • Jāņa dienas rasa ir derīga pret acu slimībām un tura baltu ģīmi.

Gulēšana

 • Ja guļ Jāņu nakti, tad guļ visu gadu.
 • Ja Jāņu nakti guļ, tad visu vasaru nāk miegs.
 • Meitām jāiet Jāņu naktī līgot; ja gulēsi Jāņu nakti, mūžam vīra nedabūsi.

Nākotnes zīlēšana

 • Jāņa dienā lasa jāņuzāles un katrs sprauž tās sev pie griestiem. Kuram puķīte agrāk novītīs, tas agrāk mirs.
 • Jāņu naktī vajag dedzināt sūnas; ja labi degs, tad drīz apprecēšoties.

Precinieka zīlēšana

 • Ja nopin vainagu no trejdeviņām zālēm, tad sapņos redzēs savu nākamo vīru.
 • Jāņos kroņus svieda upē, ja tas trīs reizes apgriezās, tad apprecējās.
 • Jāņa naktī meitas skatījušās ezerā, tad ezera ūdenī redzot brūtgānu nākam.
 • Jāņu naktī vajagot iet skatīties upē. Kas upē parādīsies, ar to iznākšot precēties.
 • Jāņu naktī jāiesprauž puķīte matos; naktī pa sapņiem kas ņem ārā, to apprec.
 • Naktī divpadsmitā stundā jāskatās caur gredzenu ūdens glāzē, tad dabū redzēt savu mīļāko.
 • Jāņa naktī meitām vajagot zirga sakas kaklā likt un uz krustceļiem stāvēt, tad dabūjot brūtgānu redzēt.
 • Jāņa naktī meitas lai paliek jaunus cimdus pagalvī. Kas paņems cimdus, tas apprecēs.
 • Jāņa vakarā meitām jāēd siļķe un tad jāiet gulēt. Kas nu tai naktī sapnī pasniegs ko dzert, tas būs brūtgāns.
 • Jāņu naktī vajagot pasēt miežus zem gultas. Kas miežus iet pļaut, pie tā jāaiziet.

Laika zīlēšana

 • Ja Jāņos līst lietus, tad būs slapja vasara.
 • Ja Jāņos nelīst lietus, tad būs jauks rudens.
 • Ja Jāņos līst lietus, tad slapja vasara.
 • Ja Jāņu naktī govis maujot, tad būšot slapjš rudens.
 • Jāņu vakarā visās ēkās jāiesprauž pīlādži, lai pērkons neiespertu.

Laime

 • Ja Jāņu nakti ierauga trejdeviņus jāņtārpiņus, tad var trejdeviņas laimes vēlēties.
 • Jāņu nakti zied paparde ar krāšņiem ziediem, kas viņu redz ziedot, tas ir laimīgs un tam piepildās viss, ko viņš vēlas.
 • Jāņos pie alus strūklas pirmajam jāiet saimniekam. Ja cits ies, tad tam pielips ne-
 • Smaržīgo āboliņu vajag Jāņa naktī pagalvī likt, kad viņš uzzied, tad ir laime.
 • Jāņu nakti atveroties debesis. Ja tai brīdī kaut ko vēlas, tad tas piepildās.

Labklājība

 • Jāņu ugunskuri jākur kalniņos. Ugunskura pelnos Dieviņš naudu ber.
 • Jāņa naktī ap pusnakti jābrien pa ūdeni, tad atradīs naudu pastalās.

Alus brūvēšana

 • Jāņiem alu darot, nedrīkst laist svešus cilvēkus klāt, jo tad alus nerūgst.

Papardes ziedēšana

 • Jāņu naktī paparde zied. Kurš to ziedu dabū, tas visu zina un redz.
 • Jāņa naktī paparde zied zelta ziediem, kas viņu redz ziedot, tas var izteikt vienu vēlēšanos, kura piepildīsies.
 • Jāņu naktī jāiet skatīties kā paparde zied: kas to redzējis, tas atrod apslēptu mantu.
 • Ja Jāņu nakti redz papardes ziedu, bet to nenorauj, tad tam tai gadā jāmirst.

Saticība

 • Jāņu vakarā vajagot laukus rotāt ar pīlādžu zariem, tad skauģi neko nevarot padarīt.
 • Jāņu naktī vaiņagu vijot, pirmie ziedi jāliek krustā, lai ļauni ļaudis neaprunātu.
 • Ja Jāņu vakaru izlaiž caur skursteni baltu balodi, tad to cilvēku visi mīlot.
 • Jāņu vakaru kaimiņienēm vajag runāt, tad neesot jāstrīdas visu gadu.

Kukaiņi ir rāpuļi

 • Jāņu nakti nevajag gulēt, lai odi nekož.
 • Jāņos jālec pāri ugunskuram, lai odi nekostu.
 • Jāņos nedrīkst čūskas pieminēt, tad tās nāk mājā.

Raganas un burvji

 • Lai aizsargātu lopus no raganām, Jāņu naktī kūts durvis jānosprauž ar nātrēm.
 • Jāņu vakarā zem kūts sliekšņa vajag pabāzt izkapti, tad raganas netiek kūtī.
 • Ja Jāņu naktī pie kūts durvīm piesprauž ērkšķu zariņu, tad raganas netiek kūtī iekšā.
 • Jāņu naktī raganas un burvji skraida apkārt. Lai no tiem izsargātos, jāiesprauž dadzis vārtos.
 • Jāņu vakarā vajag nest pīlādžu koku mājās ačgārni pa durvīm, lai raganas nenāk.
 • Jāņa vakarā kūtī jānoliek pīlādžu zari, tad govis nemoka lietuvēns.

mistika

Līdzīgi raksti

Apskaties arī
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker