LīgoLīgo ticējumi

Top 15 Līgo svētku ticējumi

Skaistums

 • Lai iegūtu skaistumu, tad Jāņu rītā ir jāmazgājas rasā.
 • Ja meitas mazgājas kviešu rasā, tad viņām ir baltas sejas.
 • Ja grib, lai gari mati aug, tad Jāņu naktī pusnaktī vajag iet kur apīņi aug un sukāt galvu.

Labība un raža

 • Ja Jāņu nakti guļ, tad lini sakrīt veldrē.
 • Jāņu nakti vajag aplīgot visu labību, tad labi aug.
 • Ja nopin vārpu vainagu, tad ir laba raža.
 • Jāņu naktī vajag kailam apskriet labības laukus, tad labi aug.
 • Ja dzeguze pēc Jāņiem kūko, tad sagaidāma slikta raža.
 • Ja Jāņos līgo, aug gari lini.
 • Jāņa dienā jālīgo, lai usnes neaugtu tīrumā.
 • Ja Jāņa dienā saimnieks neiztaisa alu, tad viņam šinī rudenī nepadosies mieži.
 • Jāņa vakarā tīrumos jāsprauž meijas. Tad aug kupla labība.
 • Jāņu naktī saimniekam un saimniecei jāapstaigā lauki, lai labība nenolīkst.
 • Jāņa vakarā jāstaigā pa pupu lauku un jāsukā mati, jo tad aug garas pupas.
 • Rāceņi jāsēj tai dienā priekš Jāņa dienas, tad viņi labi aug.
 • Ja pa Jāņiem lietus līst, tad labs siena laiks.
 • Ja Jāņu naktī govis mauj, tad būs nākošgad gara zāle.

Lopi un ražīgums

 • Ja Jāņos govis aplīgo, tad ir labs sviests.
 • Ja Līgo vakarā vij govīm vainagus, tad tām ir dzeltens krējums.
 • Jāņu nakti nedrīkst zirgus vest pieguļā, tad vilki tos nekož.
 • Jāņu nakti nedrīkst kurināt pirti, lai zirgi nesvīstu.
 • Jāņu vakarā uz ganībām jāiet līgot un siera ēst, lai govīm svētība pieliptu.
 • Ja Jāņa dienā saimniece nesien sieru, tad viņas govis piemeklēs kāda slimība.
 • Ja priekš Jāņiem neplūc zāli ar rokām, tad govīm zūdot piens.
 • Jāņa māti apveltī ar raibiem puķu vainagiem, lai telītes būtu raibas kā puķes.
 • Pa Jāņu nakti govis jātur mājā kūtī un jāsargā, lai tām raganas nekaitētu.
 • Jāņa rītā nevajag slaukt govis, tad pēc tam ir trekns piens.
 • Ja govīm dod Jāņu vaiņagu zāles, tad viņas dod vairāk un treknāku pienu.
 • Jāņu naktī vajag dzīt ganos aitas, tad būs balta vilna.
 • Jāņu nakti zirgus nevar laist pieguļā, tad tie ātri gurst.

Veselība

 • Ja Jāņa dienā sasien tīrumā rudzus, tad pļāvēju vai tās maizes ēdēju lauza sāpes.
 • Visas zāles, kas plūktas Jāņa vakarā, der ārstēšanai.
 • Jāņu vakarā salasītas lauka zāles der visu gadu visām lopu un cilvēku slimībām.
 • Jāņa dienas rasa ir derīga pret acu slimībām un tura baltu ģīmi.

Gulēšana

 • Ja guļ Jāņu nakti, tad guļ visu gadu.
 • Ja Jāņu nakti guļ, tad visu vasaru nāk miegs.
 • Meitām jāiet Jāņu naktī līgot; ja gulēsi Jāņu nakti, mūžam vīra nedabūsi.

Nākotnes zīlēšana

 • Jāņa dienā lasa jāņuzāles un katrs sprauž tās sev pie griestiem. Kuram puķīte agrāk novītīs, tas agrāk mirs.
 • Jāņu naktī vajag dedzināt sūnas; ja labi degs, tad drīz apprecēšoties.

Precinieka zīlēšana

 • Ja nopin vainagu no trejdeviņām zālēm, tad sapņos redzēs savu nākamo vīru.
 • Jāņos kroņus svieda upē, ja tas trīs reizes apgriezās, tad apprecējās.
 • Jāņa naktī meitas skatījušās ezerā, tad ezera ūdenī redzot brūtgānu nākam.
 • Jāņu naktī vajagot iet skatīties upē. Kas upē parādīsies, ar to iznākšot precēties.
 • Jāņu naktī jāiesprauž puķīte matos; naktī pa sapņiem kas ņem ārā, to apprec.
 • Naktī divpadsmitā stundā jāskatās caur gredzenu ūdens glāzē, tad dabū redzēt savu mīļāko.
 • Jāņa naktī meitām vajagot zirga sakas kaklā likt un uz krustceļiem stāvēt, tad dabūjot brūtgānu redzēt.
 • Jāņa naktī meitas lai paliek jaunus cimdus pagalvī. Kas paņems cimdus, tas apprecēs.
 • Jāņa vakarā meitām jāēd siļķe un tad jāiet gulēt. Kas nu tai naktī sapnī pasniegs ko dzert, tas būs brūtgāns.
 • Jāņu naktī vajagot pasēt miežus zem gultas. Kas miežus iet pļaut, pie tā jāaiziet.

Laika zīlēšana

 • Ja Jāņos līst lietus, tad būs slapja vasara.
 • Ja Jāņos nelīst lietus, tad būs jauks rudens.
 • Ja Jāņos līst lietus, tad slapja vasara.
 • Ja Jāņu naktī govis maujot, tad būšot slapjš rudens.
 • Jāņu vakarā visās ēkās jāiesprauž pīlādži, lai pērkons neiespertu.

Laime

 • Ja Jāņu nakti ierauga trejdeviņus jāņtārpiņus, tad var trejdeviņas laimes vēlēties.
 • Jāņu nakti zied paparde ar krāšņiem ziediem, kas viņu redz ziedot, tas ir laimīgs un tam piepildās viss, ko viņš vēlas.
 • Jāņos pie alus strūklas pirmajam jāiet saimniekam. Ja cits ies, tad tam pielips ne-
 • Smaržīgo āboliņu vajag Jāņa naktī pagalvī likt, kad viņš uzzied, tad ir laime.
 • Jāņu nakti atveroties debesis. Ja tai brīdī kaut ko vēlas, tad tas piepildās.

Labklājība

 • Jāņu ugunskuri jākur kalniņos. Ugunskura pelnos Dieviņš naudu ber.
 • Jāņa naktī ap pusnakti jābrien pa ūdeni, tad atradīs naudu pastalās.

Alus brūvēšana

 • Jāņiem alu darot, nedrīkst laist svešus cilvēkus klāt, jo tad alus nerūgst.

Papardes ziedēšana

 • Jāņu naktī paparde zied. Kurš to ziedu dabū, tas visu zina un redz.
 • Jāņa naktī paparde zied zelta ziediem, kas viņu redz ziedot, tas var izteikt vienu vēlēšanos, kura piepildīsies.
 • Jāņu naktī jāiet skatīties kā paparde zied: kas to redzējis, tas atrod apslēptu mantu.
 • Ja Jāņu nakti redz papardes ziedu, bet to nenorauj, tad tam tai gadā jāmirst.

Saticība

 • Jāņu vakarā vajagot laukus rotāt ar pīlādžu zariem, tad skauģi neko nevarot padarīt.
 • Jāņu naktī vaiņagu vijot, pirmie ziedi jāliek krustā, lai ļauni ļaudis neaprunātu.
 • Ja Jāņu vakaru izlaiž caur skursteni baltu balodi, tad to cilvēku visi mīlot.
 • Jāņu vakaru kaimiņienēm vajag runāt, tad neesot jāstrīdas visu gadu.

Kukaiņi ir rāpuļi

 • Jāņu nakti nevajag gulēt, lai odi nekož.
 • Jāņos jālec pāri ugunskuram, lai odi nekostu.
 • Jāņos nedrīkst čūskas pieminēt, tad tās nāk mājā.

Raganas un burvji

 • Lai aizsargātu lopus no raganām, Jāņu naktī kūts durvis jānosprauž ar nātrēm.
 • Jāņu vakarā zem kūts sliekšņa vajag pabāzt izkapti, tad raganas netiek kūtī.
 • Ja Jāņu naktī pie kūts durvīm piesprauž ērkšķu zariņu, tad raganas netiek kūtī iekšā.
 • Jāņu naktī raganas un burvji skraida apkārt. Lai no tiem izsargātos, jāiesprauž dadzis vārtos.
 • Jāņu vakarā vajag nest pīlādžu koku mājās ačgārni pa durvīm, lai raganas nenāk.
 • Jāņa vakarā kūtī jānoliek pīlādžu zari, tad govis nemoka lietuvēns.

mistika

Līdzīgi raksti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker