Starptautiskie

Mātes diena

Mātes diena, nereti saukta arī par māmiņas dienu, ir starptautiski svētki, kas tiek svinēti par godu visām māmiņām. Šajā dienā, atšķirībā no 8. marta jeb Sieviešu dienas, tiek sveiktas tikai tās sievietes, kuras ir mātes vai kuras ir mātes gaidībās. Tāpat tiek sveiktas arī vecāsmātes, sievasmātes un vīramātes.

Mothers-Day

Mātes diena dažādās pasaules valstīs tiek atzīmēta atšķirīgos datumos, bet Latvijā tā tiek atzīmēta maija otrajā svētdienā, tāpēc tās datums ik gadu mainās. Arī Igaunijā Mātes diena tiek svinēta maija otrajā svētdienā, bet, piemēram, Lietuvā tā tiek atzīmēta maija pirmajā svētdienā.

Latvijā šo dienu sāka svinēt 1922. gadā. Tiesa, to svinēja galvenokārt draudzes un biedrības. 1938. gadā, balstoties uz tā laika prezidenta Kārļa Ulmaņa ierosinājumu, šo dienu sāka dēvēt par Ģimenes dienu, jo ģimene sākas no mātes. Pirmās brīvvalsts laikā, 20.-30. gados, Ģimenes diena tika atzīmēta ar dažnedažādām sabiedriskajām aktivitātēm, organizējot labdarības akcijas un ziedojumu vākšanu, rīkojot bērnu rītus un kultūras pasākumus ģimenēm, kā arī lasot radio lekcijas. Tāpat tika uzsvērts, ka ir jāgodina arī aizsaulē aizgājušās māmiņas, apkopjot viņu kapu kopiņas.

Pienākot padomju varas gadiem, šī diena tika aizstāta ar 8. martu. Lai gan Mātes diena Latvijā vairāk vai mazāk tiek svinēta jau teju gadsimtu, kalendārā tā ir iekļauta vien kopš 1989. gada un oficiāli tiek atzīmēta kopš 1992. gada. Jāpiemin, ka mūsdienās vēl aizvien tiek svinēta Ģimenes diena – tā tiek svinēta 15. maijā, kad ir Starptautiskā ģimenes diena, kas, tāpat kā Mātes diena, tiek svinēta starptautiskā mērogā.

mates-diena-sh_1431204818383

Mātes dienas ideja ir radusies jau neatminami senā vēsturē – tradīcija pavasarī atcerēties savu dzīvības devēju – māti – pastāvēja jau Senās Grieķijas laikā. Senie grieķi šos svētkus veltīja dievietei Rejai, kas ir māšu aizgādne. Skatoties no kristietības viedokļa, maijs ir veltīts Dievmātei jeb Jēzus Kristus mātei – Svētajai Jaunavai Marijai.

Mūsdienās zināmās Mātes dienas pirmsākumi ir meklējami 16.-17. gadsimtā, Anglijā. Anglijā šajā dienā bērni, lai vai kur ikdienā dzīvodami, apciemoja un sveica savas māmiņas, svinot šo dienu nelielā ģimenes lokā. Māmiņām parasti dāvināja pavasara ziedus un nelielas dāvaniņas.

19. gadsimtā šīs tradīcijas Anglijā izzuda, tomēr jau pavisam drīz Mātes dienas svinēšanas tradīcijas atjaunojās. Sākotnēji, 20. gadsimta sākumā, šīs tradīcijas atjaunojās tikai Amerikā, pateicoties svētdienas skolas skolotājai Annai Rīsai Džārvisai. Mātes diena maija otrajā svētdienā pirmo reizi tika svinēta un iedibināta 1908. gadā, kad Anna Džārvisa par godu savai mātei baznīcā rīkoja dievkalpojumu. Annas Džārvisas māte bija mirusi 1906. gada 8. maijā. 1907. gada maijā viņa pirmo reizi šo dienu atzīmēja, to klusā noskaņā pavadot kopā ar draugiem. Tieši tad viņai radās doma, ka šādu dienu, kas veltīta savu māšu piemiņai, varētu atzīmēt arī citi. Tā 1908. gadā viņa aicināja šīs dienas atzīmēšanā piedalīties gan vietējās baznīcu draudzes, gan sabiedrību kopumā. Cilvēkiem šī ideja iepatikās, un jau 1914. gadā Amerikā šī diena tika atzīta par oficiāliem svētkiem.

53085.adapt.768.1

Lai gan svētku būtība un jēga ne Latvijā, ne citās pasaules valstīs nav mainījusies gadiem ilgi, Mātes dienas svinēšanas tradīcijas dažādās pasaules valstīs atšķiras. Piemēram, ASV, Japānā un Austrālijā bērni pie apģērba sprauž neļķes ziedu – ja māte ir dzīve, tad sprauž krāsainu ziedu, bet, ja māte ir mirusi, tad sprauž baltu ziedu. Kristīgie amerikāņi šajā dienā dodas uz to baznīcu, uz kuru tie kopā ar savu mammu ir gājuši bērnības dienās, un noliek uz altāra ziedus, pateicoties savai mātei par audzināšanu.

Arī Zviedrijā, Dānijā un Spānijā Mātes diena tiek atzīmēta galvenokārt baznīcās. Spānijā Mātes diena tiek uzskatīta par ģimenes dzimšanas dienu, un visas mātes šajā dienā saņem dāvanā šokolādi, ziedus, apsveikuma kartītes, rotas vai drēbes. Francijā Mātes diena tiek atzīmēta ar kūku, ziediem un kopīgu laika pavadīšanu ģimenes lokā. Arī Itālijā un Turcijā mātes tiek sveiktas ar ziediem un sirsnīgiem apsveikumiem. Īpaši izteikta ziedu dāvināšanas tradīcija Mātes dienā ir Ungārijā – tur bērni parasti cenšas piecelties agrāk, lai paspētu sarūpēt savām mātēm svaigus ziedus.

Interesanti, ka Taizemē Mātes diena tiek svinēta tad, kad ir karalienes dzimšanas diena, tāpēc tās datums periodiski mainās. Taizemē par Mātes dienas ziedu tiek uzskatīts jasmīns, tāpēc šajā dienā no tā tiek pīti vainagi. Kā redzams, galvenais šajā dienā ir apsveikt savas mātes, dāvinot tām ziedus vai nelielas dāvaniņas, kā arī pavadīt ar tām kopā laiku, kopīgi ieturot svētku maltīti vai kā citādi esot kopā.

timthumb

Latvijā Mātes diena tiek svinēta līdzīgi kā citviet pasaulē, proti, apsveicot savas māmiņas un pavadot ar tām kopā laiku. Pats būtiskākais ir tām pateikties par dzīvības došanu, auklēšanu un audzināšanu. Tā kā Mātes diena nemainīgi iekrīt svētdienā, ikviens var atrast un veltīt laiku savām mammām, neattaisnojoties ar darbiem un mūžīgo laika trūkumu. Īpaši savas māmiņas apsveic bērni, zīmējot tām zīmējumus un rakstot mīļas vēstules.

Neskatoties uz to, ka Mātes diena vairākumā gadījumu tiek svinēta ģimenes lokā, tai par godu tiek rīkoti arī plašāka mēroga kultūras pasākumi, kurus var apmeklēt ikviens interesents, bet kas ir īpaši vērsti uz māmiņu auditoriju. Māmiņas dienas pasākumi tiek rīkoti arī bērnudārzos un skolās, uz tiem ielūdzot māmiņas un veltījot tām īpašus svētku koncertus.

Girl-giving-Mothers-Day-card-to-her-mother

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker