Ziemassvētku dziesmas

Senlatviešu Ziemassvētku dziesmas

Kā jau svētkos piederas, arī Ziemassvētkos tiek dziedātas dziesmas. Ziemassvētku dziesmu dziedāšanas tradīcijas ir attīstījušās līdz ar pašiem svētkiem, proti, Ziemassvētku dziesmu saknes ietiecas neatminami senos laikos, kad pasaulē valdīja pagāniskās ziemas saulgriežu svinēšanas tradīcijas. Arī senlatvieši, būdami pagānu tauta, ziemas saulgriežos dziedāja dziesmas, kas šodien mums ir zināmas kā tautasdziesmas.

Senās tautas uzskatīja, ka dziesmām, tāpat kā dejām, piemīt simboliska nozīme un rituāla jēga, proti, mūsu senči ticēja, ka ar konkrētu dziesmu dziedāšanu ir iespējams ietekmēt dažādas norises, piemēram, vairot labklājību, veicināt auglību un ražu, kā arī izpelnīties dievību labvēlību. No tautasdziesmām ļoti labi ir nolasāmas arī senlatviešu tradicionālās Ziemas svētku izdarības, kā arī senlatviešu skatījums uz šiem svētkiem, kas balstīts mitoloģiskajā pasaules uztverē.

Kristiešu Ziemassvētku dziesmas

No kristietības arīdzan ir attīstījušās Ziemassvētku dziesmas, kurās tiek dziedāts galvenokārt par Jēzu Kristu, jo, kā zināms, kristiešiem Ziemassvētki ir Jēzus Kristus dzimšanas svētki. Šo dziesmu tematika ir saistīta gan ar Jēzu Kristu, gan ar viņa dzimšanu Betlēmē, gan ar viņa ikgadējo atdzimšanu Ziemassvētkos, kā arī ar neizsakāmo prieku par Jēzus Kristus nākšanu šai pasaulē. Vairumam cilvēku šīs Ziemassvētku dziesmas ir pazīstamas kā korāļi. Jāpiemin, ka sākotnēji korāļi bija pagāniskās dziesmas, kas tika izpildītas pagāniskajos svētkos un auglības rituālos, taču, izplatoties kristietībai, Baznīca šo korāļu tekstus aizstāja ar Bībeles tekstiem, tādā veidā radot daudzus no mums zināmajiem Ziemassvētku korāļiem, piemēram, “Klusa nakts, svēta nakts”.

Mūsdienu Ziemassvētku dziesmas

Protams, par Ziemassvētku dziesmām nav uzskatāmas tikai Ziemassvētku tautasdziesmas un korāļi, bet arī visas citas dziesmas, kas ir saistītas ar Ziemassvētku tematiku, piemēram, sniegu, Ziemassvētku eglīti, Ziemassvētku vecīti utt. Mūsdienās, globalizācijas laikmetā, populāras ir arī ārzemju Ziemassvētku dziesmas, no kurām daudzas ir kļuvušas par Ziemassvētku mūzikas klasiku un bez kurām nav iedomājamas nevienas Ziemassvētku svinības.

Šajā sadaļā iespējams iepazīties ar vairākām Ziemassvētku dziesmām latviešu valodā – gan ar Ziemassvētku tautasdziesmām, gan ar Ziemassvētku korāļiem, kā arī ar latviešu Ziemassvētku dziesmām.

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker