LīgoLīgo svētku apsveikumi

Līgo svētku tautasdziesmas

Katru gadu Jānīts nāca,

Nu atnāca šo gadiņu,

Nu atnāca šo gadiņu,

Zāļu pušķi rociņās.

Jauka bija Jāņu diena

Par visām dieniņām:

Līgo saule, līgo bite,

Līgo visa radībiņa.

Sanākat`i, Jāņa bērni,

Saņemat`i Jāņa dienu.

Jāņa diena lepni nāca

Ugunīs vizēdama.

Pūt, Jānīti, vara tauri

Pašā Jāņu vakarā`i,

Lai sanāca Jāņa bērni,

Lai dziedāja Jāņu dziesmas,

Lai dziedāja Jāņu dziesmas,

Lai atnesa Jāņu zāles,

Lai iedzēra Jāņu alu,

Lai uzkoda Jāņu sieru

Lai aizdedza darvas mucu,

Lai darīja vainadziņus,

Lai gaidīja Jāņu rītu,

Kad saulīte rotājās`i.

Jānīts brauca katru gadu,

Atved ziedu vezumiņu:

Še saujiņa, tur saujiņa,

Lai zied visa pasaulīte.

Īsa, īsa Jāņu nakts,

Par visām naksniņām:

Vienā malā saule gāja,

Otrā saule uzlīgoja.

Jānīts nāca par gadskārtu,

Savus bērnus apraudzīti,

Vai tie ēda, vai tie dzēra,

Vai Jānīti daudzināja.

Visas puķes noziedēja,

Papardīte neziedēja,

Tā ziedēja Jāņu nakti,

Zeltītiem`i ziediņiem`i.

Labvakaru, Jāņa māte,

Vai tu mūsu gaidījusi?

Mīkstu sieru sasējusi,

Saldu alu darījusi.

Dod, Dieviņi, Jāņa tēvam,

Ilgu mūžu nodzīvoti,

Dod tam zeltu, sudrabiņu,

Dod gudraju padomiņu.

Pa pārami rieksti auga,

Pa pārami āboliņis,

Pa pārami jauni ļaudis,

Jāņu nakti pulcējās`i.

Tur man tika Jāņos ieti,

Kur priecīga Jāņa māte,

Kur priecīga Jāņa māte,

Tur priecīga dzīvošana.

Pinat, meitas, vainadziņus,

Jāņu dienas vakarā`i,

Kam būs greznis vainadziņis,

Tā Jānīša līgaviņa.

Īsa, īsa Jāņu nakts,

Pār visām`i naksniņām`i,

Te satumsa, te uzausa,

Pie Jānīša uguntiņas.

Jauni puiši, jaunas meitas,

Jāņu nakti neguļat`i,

Kas gulēja Jāņu nakti,

Gulēs visu vasariņu.

Kā tos Jāņus sagaidīja,

Tā tos Jāņus pavadīja,

Līgodami sagaidīja,

Līgodami pavadīja.

Sit Jānīti vara bungas,

Sakur vara uguntiņu.

Lai sanāk Jāņa bērniņi

Jāņa svētkus nosvinēt.

Visas naktis – skaistas naktis,

Jāņu nakts – vēl jo skaista:

Tad satiku savu puisi,

Kam atdevu vainadziņu.

Visa laba Jāņa zāle,

Ko rauj Jāņa vakarā:

Elkšņa lapa, dadža lapa,

Cerā rauta papardīte.

Kas to zeltu izlaistīja

Pa Jānīša rudzu lauku?

Dieviņš zeltu izlaistīja,

Tīru maizi gribēdams.

Jāņu diena svēta diena

Aiz visām dieniņām:

Miezīts cēla cepurīti

Līdz pašām debesīm.

Sit, Jānīti, vara bungas

Pašā Jāņu vakarā`i,

Lai skan labi Jāņu dziesma

Pašā zāļu vakarā.

Ņem, Jānīti, melnu zirgu,

Apjāj mūsu tīrumiņus:

Izmin usnes, izmin zāles,

Lai aug tīra labībiņa.

Es nopinu ganīdama

Debestiņu vainadziņu.

Nu ap mani bites dūca,

Nu ap mani tautu dēls.

Visa laba Jāņu zāle,

Ko plūc Jāņu vakarā.

Jāņu nakti zelta rasa

Katrā zāles galiņā.

Visa laba Jāņa zāle,

Ko plūc Jāņa vakarā,

Vībotnīte, papardīte,

Sarkanais āboliņš.

Sanāciet, Jāņa bērni,

Sagaidiet Jāņa dienu,

Jāņa diena lepni nāca,

Ugunīs vizēdama.

Visu gadu dziesmas krāju,

Jāņu dienu gaidīdama,

Nu atnāca Jāņu diena,

Nu dziesmiņas jāizdzied.

Es pazinu to sētiņu,

Kur gaidīja Jāņa bērnus:

Tā sētiņa izpušķota

Ar zaļiem ozoliem.

Par gadskārtu Jānīts nāca

Savus bērnus apraudzīt,

Vai tie ēda, vai tie dzēra,

Vai darbiņu padarīja.

Nelīst`, lietus, nelīst` lietus,

Šodien lietus nevajaga –

Salīs manas Jāņu zāles,

Salīs paši Jāņa bērni.

Nākat šurpu, Jāņu bērni,

Nākat lieli, nākat mazi,

Lieliem dos alu dzert,

Maziem siera gabaliņu

Es uzliku Jānīšam`i

Zaļozola vainadziņu,

Lai tas auga, lai zaļoja

Kā zaļais ozoliņš.

Sanākat`i, Jāņa bērni,

Augsta kalna galiņā`i,

Lai dzirdēja Jāņu dziesmas

Pa maliņu maliņām`i.

Paldies saku māmiņai,

Ka Jānīti vārdā lika:

Kad atnāca Jāņa diena,

Visi mani daudzināja.

Līdzīgi raksti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker