Nacionālie

Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena ik gadu tiek atzīmēta 1. maijā, pieminot vienu no Latvijas valsts vēstures nozīmīgākajiem notikumiem – 1920. gada 1. maijā notika Latvijas jaunievēlētā parlamenta pirmā sapulce, par kuras priekšsēdētāju tika iecelts Jānis Čakste, kas vēlāk pildīja arī Latvijas prezidenta amata pienākumus. Latvijas Republikas pirmais ievēlētais parlaments ir zināms kā Satversmes sapulce, kas darbojās laika posmā no 1920. gada 1. maija līdz 1922. gada 7. novembrim, kad tika ievēlēta Pirmā Latvijas Saeima.

Satversmes sapulce tika vēlēta 1920. gada 17. – 18. aprīlī visā Latvijas teritorijā, izņemot Igaunijas un Polijas armiju okupētos apvidus. Satversmes sapulce tika vēlēta vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Tiesības piedalīties vēlēšanās bija gan sievietēm, gan vīriešiem, kuri ir Latvijas pilsoņi un kuri ir sasnieguši 21 gada vecumu. Satversmes sapulces vēlēšanās piedalījās vairāk nekā 700 000 vēlētāju, kas ir 84,9% no kopējā reģistrēto vēlētāju skaita.

Satversmes sapulces sasaukšanas diena

Par Satversmes sapulces galvenajiem uzdevumiem tika noteikta Latvijas Republikas pamatlikuma izstrāde un pieņemšana, agrārās reformas, valsts simbolu un to lietošanas nostiprināšana, balstoties uz likumdošanu, Pirmās Saeimas vēlēšanu sagatavošana, Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas veicināšana, kā arī citu uzdevumu, kas varētu nostiprināt Latvijas valstiskumu, veikšana.

Satversmes sapulce savas pastāvēšanas laikā paguva pieņemt daudz vēsturiski nozīmīgu un simbolisku lēmumu, kas attiecas gan uz valsts simboliem, tas ir, karogu, ģerboni un himnu, gan uz agrāro reformu un citiem būtiskiem likumiem. Par vienu no nozīmīgākajiem Satversmes sapulces sasniegumiem var uzskatīt Latvijas Satversmi, kas tika izstrādāta teju divu gadu garumā un kas tika pieņemta 1922. gada 15. februārī. Latvijas Satversme ir valstiski nozīmīgākais pamatlikums, kas tiek dēvēts arī par konstitūciju, jo tas sastāv no 8 nodaļām un 116. pantiem.

Satversmes sapulce pieņēma arī tādus likumus, kas bija saistīti ar pagastu pašvaldībām, apriņķu pašvaldībām, Latvijas iedalīšanu apriņķos, civildienestu, civilstāvokļa aktu reģistrāciju, laulību, Latvijas izglītības iestādēm, lauksaimniecības mācību iestādēm un tautas augstskolām, Valsts bibliotēku un Centrālo grāmatu katalogu. Kopumā izskatīšanai tika iesniegti 622 likumprojekti, no kuriem 41,6% Satversmes sapulce paguva apspriest, bet 78,4% pieņemt.

Šajā dienā ik gadu Valsts prezidents un Ministru prezidents, kā arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vadība, ministri, Saeimas deputāti un ārvalstu diplomāti noliek ziedus Rīgas Otrajos Meža kapos, kuros ir apglabāts pirmais Latvijas Valsts prezidents – Jānis Čakste. Tāpat ar likumu ir noteikts, ka šajā dienā ir jāpaceļ Latvijas valsts karogs. Šī diena visā valstī ir noteikta par oficiālo brīvdienu.

1. maijs

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker