Nacionālie

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, saukta arī par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, ik gadu tiek svinēta 4. maijā, atzīmējot Latvijas neatkarības pasludināšanu no Padomju Savienības 1990. gadā. 57 deklarācijas pretiniekiem atstājot zāli, par Latvijas neatkarību Augstākās Padomes priekšsēdētāja Anatolija Gorbunova vadībā nobalsoja 138 deputāti.

NEWIMAGE2

DEKLARACIJA 4. MAIJS

Patiesībā 4. maija notikumu aizsākumi meklējami jau 1980. gadā, kad tautas nacionālās atmodas kustība – Tautas fronte – tiecās uz pilnīgu valstiskās neatkarības atjaunošanu. Neskatoties uz to, ka tā laika PSRS vadītājs Mihails Gorbačovs rosināja Latviju, balstoties uz PSRS likumiem, atjaunot savu valstisko suverenitāti, Tautas fronte nepiekrita.

Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, par ko tiek runāts šo svētku kontekstā, ir dokuments, kas atjaunoja Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemto Latvijas Republikas Satversmi un Latvijas Republikas suverenitāti, kā arī pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS militāro agresiju par starptautiska mēroga noziegumu.

DEKLARACIJA 4. MAIJS

Augstākā Padome bija tiesīga lemt par Latvijas neatkarības atjaunošanu, taču, lai likumdevēji pieņemtu deklarāciju, bija nepieciešamas 134 balsis jeb 2/3 no deputātu skaita atbalsts. Tā kā izdevās iegūt 138 balsis “par” un 0 balsis “pret”, jo deklarāciju neatbalstošie deputāti balsojumā gluži vienkārši nepiedalījās, tad Augstākā padome pieņēma deklarāciju un noteica valsts varas “de faco” atjaunošanai pārejas periodu, kas beidzās, sanākot Latvijas Republikas 5. Saeimai. Kad tika pasludināta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācija, valsts atguva savu oficiālo nosaukumu – Latvijas Republika. Līdz ar oficiālo nosaukumu tika atjaunoti arī būtiskākie 1922. gadā pieņemtās Satversmes panti.

first_page_1321540_ORIGINAL_1271926634.jpg

4-a-1

Kad tika pieņemta vēsturiski tik nozīmīgā deklarācija, ar neviltotu prieku, gavilējot un aplaudējot, deputātus pie Augstākās Padomes ēkas, kas tagad ir Saeimas ēka, sagaidīja milzīgs skaits Latvijas iedzīvotāju. Vēl lielāks skaits Latvijas neatkarības atbalstītāju notiekošajam sekoja līdzi televīzijā. Kā jau pieminēts, komunisti un interfrontieši, kas atteicās piedalīties balsošanā, parlamenta ēku atstāja pa sētas durvīm, bet deputāti, kuri pēc veiksmīgā balsojuma devās uz mītiņu Daugavmalā, tika sveikti ar ziediem un priekpilnām ovācijām. 1990. gada 4. maijs Latvijas iedzīvotājiem nenoliedzami bija neizsakāma prieka un aizkustinājuma piesātināta diena.

374681

1272630_ORIGINAL_1269517575.jpg

Interesanti, bet mūsdienās attieksme pret šo dienu nav tik viennozīmīga kā savulaik – ir cilvēki, kas to svin un priecājas, bet ir arī tādi cilvēki, kas šajā dienā jūtas sarūgtināti un vīlušies. 1990. gada 4. maijā absolūtais vairākums Latvijas iedzīvotāju lēja laimes asaras, uzzinot, ka nu Latvija ir atguvusi savu neatkarību, bet šodien daļa šo pašu iedzīvotāju saka, ka tolaik Latvijas neatkarības atjaunošana saistījās ar pavisam citām cerībām, kā arī Latvijas nākotni tie cerēja sagaidīt pavisam citādu nekā tā ir šodien. Proti, problēmas valsts politikā, ekonomikā un sociālajā jomā liek tiem vilties, jo realitāte krasi atšķiras no plāniem, sapņiem un cerībām, kas tika lolotas tajā laikā.

2011_05_04

4. maijs ir viena no oficiālajām valsts brīvdienām. Tāpat ar likumu ir noteikts, ka šajā dienā ir jāpaceļ Latvijas valsts karogi. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā visā valstī norisinās dažnedažādi svētku sarīkojumi, kurus, pateicoties brīvajai dienai, var apmeklēt ikviens interesents. Svētki tiek atzīmēti arī valsts valdībā – norisinās svinīgā Saeimas sēde, kā arī tradicionālā valdības fotografēšanās pie Saeimas nama. Neizpaliek arī ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa, kurā piedalās gan valsts augstākās amatpersonas, gan valsts iedzīvotāji. 4. maijā tradicionāli norisinās arī valsts apbalvojumu pasniegšanas svinīgā ceremonija.

Birkas
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker