LīgoLīgo svētku dziesmas

Tautasdziesmas par Jāņa bērniem

Nākat šurpu, Jāņu bērni, līgo, līgo.

Nākat lieli, nākat mazi, līgo.

Lieliem došu alu dzerti, līgo, līgo.

Maziem siera gabaliņu, līgo.

Sanāciet`i, Jāņa bērni, līgo, līgo.

Sagaidiet`i Jāņu dienu, līgo.

Jāņu diena lepni nāca, līgo, līgo.

Ugunīši vizēdami, līgo.

Lepnas meitas sanākušas, līgo, līgo.

Cit’ uz citas raudzījās`i, līgo.

It neviena nevarēja, līgo, līgo.

Jāņu dziesmu nodziedāti, līgo.

Sanākat`i, Jāņa bērni, līgo, līgo.

Augsta kalna galiņā`i, līgo.

Lai dzirdēja Jāņu dziesmas, līgo, līgo.

Pa maliņu maliņām`i, līgo.

Jāņu nakti muca dega, līgo, līgo.

Augsta kalna galiņā`i, līgo.

Jāņu bērni sanākuši, līgo, līgo.

Jāņu nakti priecāties`i, līgo.

Kas tie tādi Jāņu bērni, līgo, līgo.

Klusu nāca sētiņā`i, līgo.

Klusu dzēra alutiņu, līgo, līgo.

Vai dziesmiņu nezināja, līgo.

Visas bija Jāņu zāles, līgo, līgo.

Ko plūc Jāņu vakarā`i, līgo.

Visi bija Jāņu bērni, līgo, līgo.

Kas Jānīti daudzināja, līgo.

Pinat, meitas, vainadziņus, līgo, līgo.

Jāņu dienas vakarā`i, līgo.

Kam būs greznis vainadziņis, līgo, līgo.

Tā Jānīša līgaviņa, līgo.

Jauni puiši, jaunas meitas, līgo, līgo.

Jāņu nakti neguļat`i, līgo.

Kas gulēja Jāņu nakti, līgo, līgo.

Gulēs visu vasariņu, līgo.

Pošaties, Jāņa bērni, līgo, līgo.

Sagaidiet Jāņa dienu, līgo.

Jāņa diena spodra nāca, līgo, līgo.

Ugunīs mirdzēdama, līgo.

Es sasēju Jāņa sieru

Deviņiem stūrīšiem,

Lai redzēja Jāņa bērni,

Jāņa nakti sanākuši.

Stūrainīti sieru sēju

Deviņdesmit stūrīšiem,

Lai sanāca Jāņu bērni

Deviņdesmit novadiem.

Jōņu mōte sīru sēja

Jōņ’a dīnas reiteņā;

Jōņa bārni skatejōs,

Maleņā stōvādami.

Citās mājās sieru sēja,

Mūsu mājās vien nesēja:

Mūsu mājās slinkas meitas,

Nemāk sieru sataisīt.

Dar’, bāliņi, miežu alu,

Dod Jāņam padzerties;

Šogad mieži trekni auga,

Alus rūga putodams.

Brēkdams gailis laktā lēca,

Nu būs miežu vasariņa;

Nu dzers alu Jāņu bērni,

Snīpus krūzē mērcēdami.

Caur zemīti dūmi kūp,

Zaķis dara alutiņu;

Tur sabrauca Jāņu bērni,

Saldu alu dzērējiņi.

Līst’, lietiņ, kad līdams,

Nelīst’ Jāņu vakarā:

Jāņu bērni izmirkuši,

Jāņu zāles lasīdami.

Auniet kājas, puiši, meitas,

Rītu būs Jāņa diena;

Tad iesim dziedādami,

Jāņa bērnus meklēdami.

Kalnā kāpu gavilēt,

Lai balsiņis tāļu skan,

Lai dzirdēja Jāņu māte,

Kur dziedāja Jāņu bērni.

Kas tie tādi, kas dziedāja

Bez saulītes vakarā?

Jāņa bērni līgot gāja

Augsta kalna galiņā.

Sanākat`i, Jāņu bērni,

Augsta kalna galiņā,

Lai dzirdēja Jāņu dziesmas

Pa maliņu maliņām.

Skaņa, skaņa bērzu birze,

Kas to skaņu skandināja?

Jāņa bērni skandināja,

Visu nakti līgodami.

Jauni puiši sanākuši,

Jāņu dziesmas nemācēja;

Vai nācāt jērus zagt,

Vai sivēnus kviecināt?

Ciema meitas lielījās

Varen lielas dziedātājas;

Kad atnāca Jāņu diena,

Ne dziesmiņas nezināja.

Ko tās purva zosis klaigā

Pašā Jāņa vakarā?

Tās jau nava purva zosis,

Tās ir mūsu zeltenītes.

Kas tie tādi Jāņa bērni,

Ne tiem dziesmas, ne valoda;

Es dziedāju, man skanēja

Par deviņi novadiņi.

Čīkstēdama, vaidēdama

Ķīvītiņa gaisā skrēja;

Tā čūkstēja Jāņu bērni,

Jāņu dziesmas neprazdami.

Dziesmiņu dēļ, Jāņu bērni,

Ienaidiņu neceliet:

Dziedu dziesmu, kāda ir,

Ne tā manis sacerēta.

Sagājās Jāņu bērni,

Sadevās rociņās,

Sadevās rociņās,

Saskan zelta gredzentiņi.

Bērni mani, rogalīši,

Ar plikām galviņām;

Kad atnāca Jāņu diena,

Visiem caunu cepurītes.

Bērniņ’ mani, kovārnīni,

Visiem cauri lindrucīni;

Kad atnāca Jāņa diena,

Visiem cauna cepurītes,

Visiem cauna cepurītes,

Visiem lūša kažocīni.

Aun, meitiņa, pastaliņas,

Jāņu nakti staigājot:

Jāņu nakti zelta rasa,

Piebirst pilnas pataliņas.

Visas bija Jāņu zāles,

Ko plūc Jāņu vakarā;

Visi bija Jāņu bērni,

Kas Jānīti daudzināja.

Slauku tīru pagalmiņu,

Slotu metu sētmalē,

Lai atnāca Jāņu bērni

Jaunus puišus aplīgot.

Kur mēs, Jāņa bērni,

Noleksim?

Pie tētiņa alus dzert,

Pie māmiņas raušu ēst.

Vai lielie Jāņu bērni,

Pagaidat mazākos:

Citam vīzes saplīsušas,

Citam aukas satrūkušas.

Vai lielie Jāņa bērni,

Pagaidat mani mazu:

Liela rasa, gari svārki,

Nevarēju patecēt.

Es jums saku, Jāņu bērni,

Metat kokus no celiņa:

Jās Dieviņis, brauks Laimīte,

Kritīs Laimes kumeliņis.

Kas to ceļu notekāja

Ar basām kājiņām?

Jāņu bērni notecēja,

Jāņu nakti līgodami.

Nākat droši, Jāņa bērni,

Nenākat bīdamies;

Jau vakari, aizvakari

Gaidīj’ mana māmuliņa.

Rindām auga ozoliņi,

Gar noriņu sastādīti;

Rindām nāca Jāņu bērni

No maliņu maliņāmi.

Skaista bija tā vietiņa,

Kur aug kupli ozoliņi:

Tur varēja atpūstiesi

Piekusuši Jāņu bērni.

Sanāciet, Jāņu bērni,

Sagaidiet Jāņu dienu,

Pušķojiet vārtu stabus,

Laidiet Jāni pagalmā.

Kuriet gaišu uguntiņu

Pie zaļās prieduliņas:

Tur nāk bars Jāņa bērnu

Ar jaukām dziesmiņām.

Kuriet lielu Jāņuguni

Pašā Jāņu vakarā,

Lai sanāk Jāņu bērni

No maliņu maliņām.

Ej, Jānīti, kalniņā,

Dedz tur Jāņa uguntiņu,

Dedz tur Jāņa uguntiņu,

Lai sanāca Jāņa bērni.

Kuriet lielu Jāņuguni

Pašā Jāņa vakarā:

Jāņa bērni nosaluši,

Jāņa zāles lasīdami.

Birkas

Līdzīgi raksti

Apskaties arī
Close
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker