Starptautiskie

Starptautiskā vīriešu diena

Šķiet, visiem ir skaidrs, kad tiek svinēta Starptautiskā sieviešu diena, taču vairākumam sabiedrības nav skaidrs, kad tad īsti tiek svinēta Starptautiskā vīriešu diena. Daļa sabiedrības uzskata, ka tā ir 23. februārī (Sarkanās Armijas dienā), bet vēl daļa uzskata, ka tā svinama novembra pirmajā sestdienā (Vispasaules vīriešu dienā). Lai vai kā, Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) par Starptautisko vīriešu dienu ir noteikusi 19. novembri, kas kā vīriešu diena tiek atzīmēts ik gadu.

starptautiska viriesu diena

Nav noslēpums, ka Latvijā šīs dienas popularizēšana pagaidām norit ļoti gausi un klusi, lai neteiktu, ka tā nenotiek vispār. Nav skaidrs, kādēļ citas svarīgas un mazsvarīgas starptautiski atzīmējamās dienas tiek sabiedrībā popularizētas, bet par Starptautiskās vīriešu dienas eksistenci liela daļa sabiedrības nemaz nenojauš. Kamēr Latvijā valda dezinformācija par vīriešu dienu, sievietes, mulstot, kurā dienā sveikt savus vīriešus, nereti izvēlas tos nesveikt vispār, bet vīrieši jūtas apdalīti un aizvainoti par tiem veltītas dienas neesamību. Lai kliedētu maldus un neskaidrību par vīriešu dienu, veiksim nelielu ieskatu Starptautiskās vīriešu dienas vēsturē un būtībā.

Starptautiskās vīriešu dienas svinēšanas pirmsākumi ir meklējami 1999. gadā, kad šo dienu oficiāli sāka atzīmēt Trinidada un Tobago. Vēlāk šīs dienas svinēšanu sāka piekopt arī Karību salu un Austrālijas, kā arī Ziemeļamerikas, Āzijas, Āfrikas, Eiropas un ANO valstu indivīdi un organizācijas. Šodien Starptautiskā vīriešu diena tiek svinēta vairāk nekā 70 pasaules valstīs.

Šīs svētku dienas iniciators ir profesors Tomas Ousters (Thomas Oaster), kurš 1992. gada 7. februārī 19. novembri pasludināja par Starptautisko vīriešu dienu, tomēr oficiāli tā tika atzīta vien 1999. gadā, Trinidadā un Tobago. Jāpiemin, ka visilgāk Starptautiskā vīriešu diena tiek svinēta Maltā, kur tā tiek atzīmēta kopš 1994. gada 7. februāra.

Šīs dienas galvenais mērķis ir vērst uzmanību un dzimumu līdztiesības jautājumiem, vīriešu fizisko un garīgo veselību, vīriešu sociālo un emocionālo labklājību, kā arī nozīmīgo lomu sabiedrībā, ģimenē un bērnu audzināšanā. Jāpiemin, ka šajā kontekstā tiek domāts ne vien par pieaugušiem vīriešiem, bet arī par visiem vīriešu dzimuma pārstāvjiem. Šīs dienas virsmērķis ir veicināt humānās vērtības.

viriesu diena

Valstīs, kurās tiek piekoptas Starptautiskās vīriešu dienas tradīcijas, tiek organizētas dažādu formu un satura aktivitātes – kultūras pasākumi, miermīlīgas demonstrācijas, gājieni, izstādes, forumi, diskusijas, semināri, konkursi, sacensības, kā arī citu veidu aktivitātes, kuru tematika ir saistīta ar Starptautiskās vīriešu dienas svinībām un tās mērķiem. Jāpiemin, ka šai dienai, līdzīgi kā Starptautiskajai Jaunatnes dienai, katru gadu tiek noteikta vienojošā tēma, piemēram, “Vīrieša veselība”, uz kuru tiek balstītas visas Starptautiskās vīriešu dienas aktivitātes un kurai tiek pievērsta īpaša nozīme. Šajā dienā dažādos veidos tiek akcentēti vīriešu veselības jautājumi, dzimumu līdztiesība, tiek atgādināts par vīriešu lomu un tiek izcelti pozitīvi vīriešu piemēri.

Starptautiskās vīriešu dienas aktivitāšu mērķi:

1. Veicināt pozitīvus vīriešu lomu modeļus, izceļot ne tikai slavenības, bet arī ikdienišķus darbus strādājošus vīriešus, kas dzīvo krietnu un godīgu dzīvi;

2. Atzīmēt vīriešu pozitīvo ieguldījumu sabiedrībā, kopienā, ģimenē, laulībā, bērnu audzināšanā, kā arī vidē;

3. Koncentrēties uz vīriešu veselību un labklājību sociālā, emocionālā, fiziskā un garīgā līmenī;

4. Izcelt diskriminācijas piemērus pret vīriešiem, kas saistīti ar sociālajām garantijām, sabiedrības attieksmi, kā arī likumiem;

5. Uzlabot dzimumu attiecības un veicināt dzimumu vienlīdzību;

6. Radīt drošāku un labāku pasauli, kurā cilvēki var justies droši un attīstīties, pilnīgi izmantojot savu potenciālu.

viriesu diena

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker