Starptautiskie

Starptautiskā veco ļaužu diena

1. oktobris mūsdienās nu zināms ne vien kā oktobra pirmā diena, bet arī kā Starptautiskā veco ļaužu diena, kas nereti tiek saukta arī par Pasaules veco ļaužu dienu.

Starptautiski atzīmējamās dienas statusu 1. oktobrim piešķīra ANO Ģenerālā asambleja, 1991. gadā izsludinot to par Starptautisko veco ļaužu dienu.

Šīs dienas mērķi ir pievērst sabiedrības uzmanību:

 • iedzīvotāju novecošanās problēmām;
 • veco ļaužu dzīves grūtībām;
 • vientuļajiem vecajiem cilvēkiem.

veco lauzu diena

Jāmin, ka saistībā ar šo ANO Ģenerālās asamblejas lēmumu arī Latvijas Republikas Sociālās nodrošināšanas ministrija ir izstrādājusi pavēli Nr. 04-17-32, kas attiecas uz laiku no 06.09.91. un kas ierosina sociālo nodaļu vadītājiem un pansionātu darbiniekiem, sadarbojoties ar sabiedriskajām organizācijām, organizēt šīs dienas atzīmēšanu:

 • Pievēršot bijušo darba vietu, sabiedrisko organizāciju, labdarības fondu, kā arī masu mediju uzmanību veco ļaužu problēmām;
 • Rosinot pagastu, novadu un pilsētu veco ļaužu pansionātu vadītājus 1. oktobrī organizēt vecajiem ļaudīm veltītas kultūras pasākumu norises;
 • Aicinot pagastu, novadu, pilsētu un valsts kooperatīvus, uzņēmumus un sabiedriskās organizācijas sniegt vecajiem ļaudīm dažāda veida palīdzību;
 • Lūdzot pagastu, novadu un pilsētu pašvaldības iedalīt finanšu līdzekļus materiālo pabalstu piešķiršanai vai dāvanu iegādei vecajiem ļaudīm, īpašu vērību veltot vientuļajiem un maznodrošinātajiem vecajiem ļaudīm.

Katru gadu Starptautiskajai veco ļaužu dienai, līdzīgi kā Starptautiskajai Jaunatnes dienai, ANO Ģenerālā asambleja nosaka tēmu, uz kuru balstoties, tiek organizētas visas šīs atzīmējamās dienas aktivitātes. Piemēram, 2011. gadā šīs dienas tēma bija “The Growing Opportunities & Challenges of Global Ageing”, 2012. gadā – “Longevity: Shaping the Future”, 2013. gadā – “The future we want: what older persons are saying”, 2014. gadā – “Leaving No One Behind: Promoting a Society for All”, bet 2015. gadā – “Sustainability and Age Inclusiveness in the Urban Environment”.

veco lauzu diena 2

Šī diena tiek atzīmēta gan starptautiskā, gan valstiskā, gan ģimeniskā mērogā:

 • Starptautiskā mērogā tiek rīkotas dažādas šai dienai un tās akcentētajām problēmām veltītas konferences, forumi, kā arī dažāda veida diskusijas un tikšanās.
 • Valstiskā, proti, Latvijas mērogā par godu Starptautiskajai veco ļaužu dienai Latvijas pilsētās un pagastos tiek rīkotas daudz un dažādas aktivitātes, piemēram, koncerti, radošās darbnīcas, konkursi, kā arī cita veida kultūras pasākumi, galda un sporta spēles, atrakcijas, sacensības, kā arī cita veida sporta aktivitātes, bezmaksas skaistumkopšana, veselības pārbaudes, pusdienas vai pārtikas pakas, kā arī cita veida bezmaksas sociālā palīdzība.Visu šo nacionālā līmenī rīkoto aktivitāšu mērķis ir materiālā vai garīgā veidā palīdzēt vecajiem ļaudīm, tādējādi padarot to turpmākās dienas vieglākas un gaišākas, kā arī attiecīgajām instancēm liekot aizdomāties par veco ļaužu nākotni dažādos līmeņos un virzienos.

  Liela loma šajā dienā ir visu veidu – materiālai un nemateriālai – labdarībai, tāpēc šajā dienā īpaši tiek uzrunātas labdarības organizācijas un tiek lūgts to atbalsts.

 • Ģimeniskā mērogā šī diena tiek atzīmēta līdzīgi kā, piemēram, Mātes vai Tēva diena, proti, pateicoties ģimenes vecākajiem ļaudīm par to klātbūtni un palīdzību pārējo ģimenes locekļu dzīvēs, un kopīgi ģimenes lokā aizvadot šo dienu sirsnīgās un interesantās aktivitātēs.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker