Starptautiskie

Starptautiskā Jaunatnes diena

Starptautiskā jaunatnes diena ir pēc ANO jeb Apvienoto Nāciju organizācija iniciatīvas radīta informatīvā diena. Gadu no gada šī diena tiek svinēta, lai atzīmētu pasaules jaunatnes centienus, kas vērsti uz globālās sabiedrības uzlabošanu.

Starptautiskās jaunatnes dienas mērķi ir:

  • vērst uzmanību uz ar jaunatni saistītiem juridiskajiem un kultūras jautājumiem;
  • radot labvēlīgus priekšnosacījumus jaunatnes intelektuālajai un radošajai darbībai, kas vērsta uz attīstību un pilnveidošanos, nodrošināt ilgtspējīgu attīstību;
  • radot jaunatnes izpausmēm labvēlīgu vidi, izkopt jaunatnes aktīvo darbību;
  • veicināt jaunatnes organizāciju projektu un iniciatīvas grupu realizēšanu.

Šī diena ir lieliska iespēja gan valstīm, gan pašvaldībām, gan citām valsts varas struktūrām pievērsties ar pasaules jaunatni saistītu, dažādu līmeņu un tēmu jautājumu risināšanai. Starptautiskās jaunatnes dienas ietvaros tiek risinātas ne vien aktuālās pasaules jaunatnes problēmas, bet tiek veidota arī tās attīstību, dažādību un kultūru labvēlīgi ietekmējoša vide. Nereti tieši šī diena ir arī diena, kad tiek realizēti dažādi jaunatnes projekti.

Atgriežoties pie Starptautiskās jaunatnes dienas, runāsim par tās rašanos. Ideja par šīs dienas nepieciešamību radās tālajā 1991. gadā, Vīnē, Austrijā, ANO Pasaules Jaunatnes foruma pirmās sesijas laikā. Jau formālākas aprises šī diena ieguva tikai 1998. gadā, Pasaules Ministru konferences laikā, kad tika pieņemta rezolūcija par Starptautisko jaunatnes dienu tieši 12. augustā. Vēl gadu vēlāk, 1999. gadā ANO Ģenerālā asambleja šo rezolūciju apstiprināja. Šī iemesla dēļ visur dominē informācija, ka Starptautiskā jaunatnes diena tiek svinēta kopš 1999. gada, tomēr patiesībā pirmā Starptautiskā jaunatnes diena tika atzīmēta 2000. gada 12. augustā. Kā noprotams, arī mūsdienās gadu no gada šī diena tiek atzīmēta tieši 12. augustā. Noteikti jāuzsver, ka šī diena ir starptautiski atzīmējamā diena, nevis starptautiskā svētku diena.

Runājot par Starptautiskās jaunatnes dienu kultūras kontekstā, noteikti jāmin dažādās aktivitātes, kas norisinās šajā dienā – koncerti, semināri, akcijas, radošās darbnīcas, kultūras un sporta pasākumi, parādes, gājieni, izstādes, tikšanās ar lokāla, nacionāla un starptautiska mēroga valsts vai pašvaldību institūciju personām, kā arī jaunatnes organizācijām no visas pasaules.

Katru gadu Starptautiskā jaunatnes diena iemanto kādu aktuālu devīzi vai tēmu, kas ir vadmotīvs visām šajā dienā notiekošajām norisēm – diskusijām, sanāksmēm, radošajām un mākslinieciskajām aktivitātēm. Piemēram, 2014. gada Starptautiskās jaunatnes dienas tēma bija “Jaunatne un garīgā veselība”.

Starptautiskās jaunatnes dienas mērķauditorija ir ne vien jaunatne, kā varētu domāt, bet arī pārējā sabiedrība, jo it visas šīs dienas aktivitātes ir vērstas gan uz jaunatni un jaunatnei aktuālo problēmu risināšanu, gan uz sabiedrību un to iesaistīšanu konkrēto problēmu risināšanā. Neraugoties uz to, ka šai dienai ir atzīmējamās, nevis svētku dienas statuss, jāpiemin, ka Starptautiskās jaunatnes dienas aktivitātes ir ne vien izglītojošas, bet arī izklaidējošas, tādēļ šī diena ir lieliska iespēja, lai, kā saka, apvienotu patīkamo ar lietderīgo – gan iegūtu kādu aktuālu informāciju, gan baudītu dažādo aktivitāšu radošās un mākslinieciskās izpausmes. Kā rāda pieredze, liela daļa sabiedrības labprāt apmeklē šīs dienas pasākumus, bieži nemaz nenojaušot to būtību un jēgu.

Runājot par starptautisko jaunatnes dienu, noteikti jāpiemin, ka šajā kontekstā par jaunatni tiek uzskatīts indivīdu kopums vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Kā liecina statistika, jaunatne veido apmēram 1/6 daļu no pasaules iedzīvotāju kopējās populācijas. Runājot konkrēti par Latviju, jāatzīmē, ka diemžēl tendence samazināties ir ne vien kopējam iedzīvotāju skaitam, bet arī jauniešu skaitam, turklāt, vēl izteiktāk.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker