Starptautiskie

Starptautiskā ģimenes diena

Starptautiskā ģimenes diena ir starptautiska mēroga svētki, kas ik gadu tiek atzīmēti 15. maijā. Starptautiskā ģimenes diena ir pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas jeb ANO iniciatīvas radīta diena, kas visā pasaulē tiek atzīmēta jau vairāk nekā 20 gadus. ANO Ģenerālā Asambleja Ģimenes dienu dibināja 1993. gadā, un jau 1994. gada 15. maijā norisinājās pirmās Starptautiskās ģimenes dienas svinības.

families

Starptautiskā ģimenes diena kā oficiāli svētki Latvijā tiek svinēti vien kopš 2008. gada. Svinot Starptautisko ģimenes dienu, tiek godinātas visas ģimenes, un ikviens tiek aicināts aizdomāties par ģimenes neizmērojamo lomu cilvēku dzīvē, vairāk laika un uzmanības veltot visiem savas ģimenes locekļiem – vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, bērniem. Šajā dienā sabiedrība tiek aicināta ne vien novērtēt ģimenes nozīmību, bet arī rūpēties par ģimenes vērtībām, nodrošinot to tālāknodošanu nākamajām paaudzēm.

100012953502Small

Lai sasniegtu Starptautiskās ģimenes dienas mērķus, tiek organizēti dažnedažādi pasākumi, sākot ar kultūras sarīkojumiem un beidzot ar radošām un sportiskām aktivitātēm, kas palīdz vismaz šo dienu pavadīt savas ģimenes lokā. Ja nav vēlmes Ģimenes dienu pavadīt sabiedrībā, to var pavadīt arī ģimenes lokā mājās, kopīgi ieturot svētku maltīti vai nododoties kādām citām, ģimenes attiecības stiprinošām nodarbēm. Galvenais ir gūt prieku par kopā būšanu un kopīgu laika pavadīšanu.

176

Starptautisko ģimenes dienu informēšanai par ģimenes institūciju, ģimenes politiku, vērtībām un demogrāfiju izmanto arī ministrijas, politiķi un valsts iestādes, pievēršoties dažādiem problēmjautājumiem, kas ir saistīti gan ar zemo dzimstību, gan ar vardarbību ģimenē, gan ar vecāku un bērnu savstarpējām attiecībām.

14-glad-family

Ģimene visos laikos ir bijusi sabiedrības pamatelements, cilvēcisko vērtību, paaudžu un kultūras vēsturiskā mantojuma glabātāja, kā arī nozīmīgākais stabilitātes un tālākās attīstības faktors. Tieši ģimenē sākas cilvēka dzīve, jo tieši šeit sākas tā formēšanās process. Tā kā ģimene ir mīlestības, cieņas un solidaritātes avots un uz tās principiem tiek būvēta jebkura civilizēta sabiedrība, bez ģimenes cilvēks gluži vienkārši nevar eksistēt.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker