LīgoLīgo svētku dekorācijasLīgo tradīcijas

Latviešu mitoloģiskās zīmes

Latviešu mitoloģiskās zīmes var iedalīt septiņās grupās, proti, dieva zīmes, citu dievību zīmes, debess parādības, ar gadskārtām saistītās zīmes, ar aizsauli saistītās zīmes, krustos, kā arī citas zīmes.

Turpinājumā apskatīsim katru no šīm grupām, šo grupu zīmes un to nozīmi, lai ne vien būtu informēti par to simbolisko jēgu un funkcijām, bet arī nepieciešamības gadījumā zinātu, kur, kā un kādas zīmes pielietot, lai tādām vai citādām lietām un procesiem piešķirtu konkrētu enerģētiku, kas katrai no zīmēm piemīt un, kā rāda mūsu senču un arī mūsdienu latviešu pieredze, ir spējīga mainīt ierasto lietu kārtību.

Dieva zīmes:

 • Dievs – simbolizē debesis kā pasaules jumtu, vīrišķo spēku, gaismu, tiekšanos uz augšu, dieva klātbūtni, svētību, uzraudzību, aizsardzību, veicina tikumu, piesaista dievišķos un radošos spēkus, veido saikni ar augstākajiem spēkiem, veicina dievišķo izziņu, kalpo par enerģijas avotu, atbrīvo enerģijas.

 

 • Māra – Māra ir materiālās pasaules dievība, auglības devēja, sieviešu aizstāve, zemes un pazemes valstības pārvaldniece, simbolizē zemi, aizsargā pret ļaunajiem spēkiem, piešķir drošību, veido saikni ar dabas spēkiem.

 • Laima – simbolizē mūžību un ritumu, likteņa klātbūtni, piesaista labklājību un veiksmi.

Citu dievību zīmes:

 • Pērkons – simbolizē gaismu, uguni, pērkonu, dzīvību, vīrišķo enerģiju, Saules enerģiju, piesaista laimi, enerģiju, aizsargā no ļaunajiem spēkiem un nevēlamām dabas parādībām.

 • Jumis – simbolizē auglību, dzīvības sākumu, pārpilnību, piesaista laimi, veiksmi, bagātību, saticību.

 • Ūsiņš – gaismas dievs, zirgu un bišu aizgādnis, simbolizē dzīvību, aizsargā no ļaunajiem spēkiem, sniedz spēku, piesaista svētību, veicina atklāsmes, dziedē slimības, stiprina savienības.

Debess parādības:

 • Saule – simbolizē mūžīgo kustību un dzīvību, visa sākumu, siltumu, gaismu, visu bērnu māti.

 • Mēness – karavīru sargātājs, ietekmē zemi, tās auglību un veicina augšanu, aizsargā no ļaunajiem spēkiem.

 • Zvaigzne – simbolizē gaismu, uguni, atvaira tumsas un pazemes spēkus, pasargā no ļaunuma, aizsargā gulētāja dvēseli.

 • Auseklis – rīta zvaigznes simbols, viens no lietuvēna krusta variantiem, simbolizē gaismas uzvaru pār tumsu.

Ar gadskārtām saistītās zīmes:

 • Mārtiņgailis – simbolizē Saules ritumu un tās stāvokli pie debesīm, zirgu dievības jeb Ūsiņa upuri rudeņos.

Martina_zime

 • Jānis – simbolizē vīrišķību, aktivitāti, auglību, kosmiskās kārtības miršanu un atdzimšanu, Saules kultu, Saules ceļu gaismas kalnā.

Ar aizsauli saistītās zīmes:

 • Zalktis – simbolizē gudrību, zintniecību.

Krusti:

 • Krusts – simbolizē dzīvības pamatu, kosmosu, pasaules centru, sievišķā un vīrišķā apvienojumu, piesaista dzīvību, laimi, spēku, svētību, sargā, aizsargā pret ļaunumu.

 • Dubultkrusts jeb akas zīme vai ozoliņš – simbolizē pasaules pamatu, sākotni, zemes un augšas savienību, pazemes un debesu savienību, Sauli, pasauli, Saules gadu.

 • Krustu krusts jeb Māras krusts – simbolizē Māru, matērijas dinamisko dabu un dzīvības aktīvo stāvokli, piesaista Māras labvēlību, veicina labklājības, saimniecības un dzīvnieku aizsardzību.

Krustu krusts Ja krusta... Autors: Agresija Latviešu rakstu zīmes

 • Lietuvēna krusts – simbolizē drošību, aizsargā pret lietuvēniem un spokiem.

 • Ugunskrusts jeb Pērkona vai Laimas krusts – simbolizē gaismu, uguni, pērkonu, dzīvību, Saules enerģiju, piesaista laimi, enerģiju, aizsargā no ļaunajiem spēkiem un nevēlamām dabas parādībām.

 • Mēness krusts – simbolizē četras Mēness fāzes, aizsargā no ļaunajiem spēkiem.

 • Mēness un Saules krusts – simbolizē gaismas un auglības ciklu.

Citas zīmes:

 • Austras koks – simbolizē cilvēka priekšstatu par pasaules uzbūvi un lineāro laika ritumu, Saules ritumu.

 • Austras zīme – simbolizē tiekšanos uz augšu, uz debesu pasauli, cilvēces zināšanu un ideālo priekšstatu apkopojums, Saules lēktu un rietu, Saules ritumu, pasaules kārtību.

 • Laimas slotiņa – simbolizē dzīves ritumu, aizsargā no ļaunajiem spēkiem, piesaista veiksmi un laimi.

 • Meteņu zīme – simbolizē aizsākumu, procesu dinamiku.

 • Mārtiņa zīme – simbolizē gaismu un uguni, saknes, pazemi, Viņsauli.

Līdzīgi raksti

Apskaties arī
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker